PROJEKCIA

Perfektná príprava je základný kameň k víťazstvu

Nemáte ešte projekt na vaše športovisko? S dôverou sa obráťte na nás. Naši špecializovaní architekti majú bohaté skúsenosti s navrhovaním a realizáciou projektov pre komplexné športové stavby.

Samotná architektonická činnosť je spojená s projekciou a kompletným zabezpečením projektových podkladov vrátane profesií, odborné poradenstvo v oblasti staviteľstva, stavebný a autorský dozor. Ponúkame kompletný servis architektonických služieb. Pri našej práci uprednostňujeme dialóg s klientom, kde výsledkom tejto spolupráce je graficky spracovaná architektonická štúdia, prípadne vizualizovaný model stavby s náhľadmi. Projekty stavieb sú spracované v digitálnej aj tlačenej forme.

SPORTER®

ŠPORTOVISKÁ TRETIEHO TISÍCROČIA