ŠPORTOVÉ POVRCHY PRE ATLETIKU

Pre vašu atletickú dráhu zrealizujeme klasický antukový povrch, alebo umelé športové povrchy na báze tartanu. Vodopriepustný povrch štandardne pokladáme na priepustný asfaltový podklad alebo na pružnú vodopriepustnú náhradu asfaltu. Vodonepriepustný povrch štandardne kladieme na asfalt.

Výhodou našich umelých povrchov sú dlhá životnosť, nemenné pružné vlastnosti v závislosti od času, bodová i plošná elasticita a jednoduchá rekonštrukcia po skončení životnosti (nanesenie novej vrstvy tvorenej farebným EPDM granulátom, zapracovanej do polyuretánového pojiva, alebo nástrek s mikrovrstvou granulátu).

SPORTER®

ŠPORTOVISKÁ TRETIEHO TISÍCROČIA