KONTAKT

SPORTER®

športoviská 3. tisícročia

Kontakty

Bc.  Martin Černák
konateľ

Sídlo spoločnosti

SPORTER s.r.o.
Esterházyovcov 1595/16
924 01 Galanta

Korešpondenčná adresa

SPORTER s.r.o.
Nemocničná 832/2
927 01 Šaľa

Fakturačné údaje

IČO: 35 935 979
DIČ: 2022004908
IČ DPH: SK2022004908
č.ú. 2626062333/1100 Tatra banka, a.s.
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 34898/T

KONTAKTUJTE NÁS

Kvalifikovaní a skúsení špecialisti firmy SPORTER ® sa doposiaľ úspešne podieľali na vytvorení viac ako stovky športovísk.