Get Adobe Flash player

Športové systémy do hál a telocviční - cesta k úspechu

Podlaha je najdôležitejším elementom športových objektov. Jej výber závisí od budúceho využitia a technických špecifikácií. Jej štruktúra a typ povrchovej úpravy musí zabezpečiť komfortné užívanie, funkčnosť a bezpečnosť. Športová podlaha spája v sebe športovú funkčnosť, technickú dokonalosť, bezpečnosť a trvácnosť. Je pružná a rovnako zabezpečuje dokonalý odraz lopty. Je charakterizovaná elasticitou, čím chráni zdravie športovcov. Jej konštrukcia minimalizuje pravdepodobnosť úrazov. Musí byť trvácna a jednoduchá na údržbu. Kombinácia vedomostí o možnostiach, roky skúseností a neustály výskum zaručujú povrchy výnimočnej kvality. Navrhnutý systém sa pokladá tak, aby splnil všetky individuálne požiadavky klientov firmy SPORTER ®.

Všetky potrebné parametre vnútorných športových povrchov sa pravidelne testujú a kontrolujú v laboratóriách s dôrazom na vzťah k životnému prostrediu a zdraviu športovcov.