LÍDER NA TRHU
VO VÝSTAVBE ŠPORTOVÍSK

Staviame tenisové dvorce, futbalové ihriská s umelou trávou, viacúčelové ihriská, atletické dráhy a ďalšie športoviská vonku i vnútri. Máme vlastných architektov, takže navrhneme na mieru, podľa potrieb zákazníka a s využitím moderných technológií a vlastných inovácií.

Ako jediná firma na slovenskom trhu máme vlastný produkt certifikovaný ITF, ktorý je chránený úžitkovým vzorom. Úžitkové vzory máme vydané aj na naše ďalšie 3 produkty a technológie. Kvalifikovaní a skúsení špecialisti spoločnosti SPORTER® sa doposiaľ podieľali na vytvorení niekoľkých stovák športovísk na Slovenskom trhu a v zahraničí. Úspešnou realizáciou sa však naša práca nekončí. Disponujeme potrebným strojovým vybavením na záručný aj pozáručný servis a odbornú údržbu.

SPORTER® sa stal v roku 2011 členom ITF Foundation a úspešne sme absolvovali recertifikačný audit na zavedený systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008 v rozsahu „Realizácia športových stavieb a vyhotovenie projektovej dokumentácie a architektonických návrhov“.

Sme právom hrdí na to, že sme vybudovali, zdokumentovali a zaviedli systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005 / EN ISO 14001:2004, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS  18001:2009/OHSAS 18001:2007 a systém kvality podľa normy ISO 9001:2008 v rozsahu platnosti „Realizácia športových stavieb, vyhotovenie projektovej dokumentácie a architektonických návrhov.“

Víziou spoločnosti SPORTER® je neustále napredovanie, výsledkom čoho sú inovačné technológie, ktoré sme priniesli na trh. Aktuálne máme zaregistrované štyri úžitkové vzory na Úrade priemyselného vlastníctva:

– systém podkladných vrstiev športového ihriska so športovým povrchom, vedený pod číslom 50048-2009,
– odpružený antukový povrch, vedený pod číslom 50011-2010,
– systém ohraničenia športového ihriska mantinelovým, vedený pod číslom 50049-2009,
– športové ihrisko s antukovým povrchom, vedený pod číslom 50047-2009.

SPORTER®

ŠPORTOVISKÁ TRETIEHO TISÍCROČIA