MINIIHRISKÁ

Vždy pripravený na akciu:
maximálne využitie na hracej ploche

Projekt miniihrísk vznikol na pôde Slovenského futbalového zväzu, kde sme boli ocenení vyjadrením spokojnosti so spoluprácou o strany SFZ. Spokojnosť je podporená aj ohlasom z lokalít, kde boli futbalové miniihriská vybudované. Aj odtiaľ prichádzajú pozitívne referencie.

Na základe programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky (august 2006), v zmysle platného Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Dušana Galisa, v oblasti podpory a rozvoja športu pokračuje program rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení cez projekt Viacúčelové ihrisko.

Firma SPORTER® má česť zúčastňovať sa na tomto projekte ako spoľahlivý realizátor.

Viacúčelové ihrisko je ohraničené mantinelovým systémom, hrací povrch je umelá tráva. Ihrisko je určené pre deti a mládež. Možno ho využívať takmer na všetky loptové hry – minifutbal, hádzanú, tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, atď.

SPORTER®

ŠPORTOVISKÁ TRETIEHO TISÍCROČIA